MAN Medium Speed Marine Engines

MAN Medium Speed Propulsion Engines
MAN V51/60DF
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 12V51/60DF Power 12000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 14V51/60DF Power 14000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 16V51/60DF Power 16000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 18V51/60DF Power 18000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 12V51/60DF Power 11700 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN 14V51/60DF Power 13650 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN 16V51/60DF Power 15600 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN 18V51/60DF Power 17550 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN L51/60DF
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L51/60DF Power 6000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 7L51/60DF Power 7000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 8L51/60DF Power 8000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 9L51/60DF Power 9000 kw Speed 514 r/min MEP 19.1 bar
MAN 6L51/60DF Power 5850 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN 7L51/60DF Power 6825 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN 8L51/60DF Power 7800 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN 9L51/60DF Power 8775 kw Speed 500 r/min MEP 19.1 bar
MAN V48/60CR
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 12V48/60CR Power 14400 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 14V48/60CR Power 16800 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 16V48/60CR Power 19200 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 18V48/60CR Power 21600 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 12V48/60CR Power 14400 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN 14V48/60CR Power 16800 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN 16V48/60CR Power 19200 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN 18V48/60CR Power 21600 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN L48/60CR
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L48/60CR Power 7200 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 7L48/60CR Power 8400 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 8L48/60CR Power 9600 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 9L48/60CR Power 10800 kw Speed 514 r/min MEP 25.8 bar
MAN 6L48/60CR Power 7200 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN 7L48/60CR Power 8400 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN 8L48/60CR Power 9600 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN 9L48/60CR Power 10800 kw Speed 500 r/min MEP 26.5 bar
MAN V48/60B
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 12V48/60B Power 13800 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 14V48/60B Power 16100 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 16V48/60B Power 18400 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 18V48/60B Power 20700 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 12V48/60B Power 13800 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN 14V48/60B Power 16100 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN 16V48/60B Power 18400 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN 18V48/60B Power 20700 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN L48/60B
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L48/60B Power 6900 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 7L48/60B Power 8050 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 8L48/60B Power 9200 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 9L48/60B Power 10350 kw Speed 514 r/min MEP 24.7 bar
MAN 6L48/60B Power 6900 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN 7L48/60B Power 8050 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN 8L48/60B Power 9200 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN 9L48/60B Power 10350 kw Speed 500 r/min MEP 25.4 bar
MAN L35/44DF
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L35/44DF Power 3180 kw Speed 750 r/min MEP 20 bar
MAN 7L35/44DF Power 3710 kw Speed 750 r/min MEP 20 bar
MAN 8L35/44DF Power 4240 kw Speed 750 r/min MEP 20 bar
MAN 9L35/44DF Power 4770 kw Speed 750 r/min MEP 20 bar
MAN 10L35/44DF Power 5300 kw Speed 750 r/min MEP 20 bar
MAN 6L35/44DF Power 3060 kw Speed 720 r/min MEP 20.1 bar
MAN 7L35/44DF Power 3570 kw Speed 720 r/min MEP 20.1 bar
MAN 8L35/44DF Power 4080 kw Speed 720 r/min MEP 20.1 bar
MAN 9L35/44DF Power 4590 kw Speed 720 r/min MEP 20.1 bar
MAN 10L35/44DF Power 5100 kw Speed 720 r/min MEP 20.1 bar
MAN V32/44CR
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 12V32/44CR Power 7200 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 14V32/44CR Power 7840 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 16V32/44CR Power 9600 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 18V32/44CR Power 10800 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 20V32/44CR Power 12000 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 12V32/44CR Power 7200 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 14V32/44CR Power 7840 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 16V32/44CR Power 9600 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 18V32/44CR Power 10800 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 20V32/44CR Power 12000 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN L32/44CR
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L32/44CR Power 3600 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 7L32/44CR Power 3920 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 8L32/44CR Power 4800 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 9L32/44CR Power 5400 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 10L32/44CR Power 6000 kw Speed 750 r/min MEP 27.1 bar
MAN 6L32/44CR Power 3600 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 7L32/44CR Power 3920 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 8L32/44CR Power 4800 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 9L32/44CR Power 5400 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN 10L32/44CR Power 6000 kw Speed 720 r/min MEP 28.3 bar
MAN V32/40
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 12V32/40 Power 6000 kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 14V32/40 Power 7000  kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 16V32/40 Power 8000 kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 18V32/40 Power 9000 kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 12V32/40 Power 6000 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN 14V32/40 Power 7000 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN 16V32/40 Power 8000 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN 18V32/40 Power 9000 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN L32/40
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L32/40 Power 3000 kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 7L32/40 Power 3500 kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 8L32/40 Power 4000 kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 9L32/40 Power 4500 kw Speed 750 r/min MEP 24.9 bar
MAN 6L32/40 Power 3000 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN 7L32/40 Power 3500 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN 8L32/40 Power 4000 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN 9L32/40 Power 4500 kw Speed 720 r/min MEP 25 bar
MAN V28/33D
Model Rated Power Output(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 12V28/33D Power 5460 kw Speed 1000 r/min MEP 26.9 bar
MAN 16V28/33D Power 7280 kw Speed 1000 r/min MEP 26.9 bar
MAN 20V28/33D Power 9100 kw Speed 1000 r/min MEP 26.9 bar
MAN 12V28/33D Power 6000 kw Speed 1032 r/min MEP 28.9 bar
MAN 16V28/33D Power 8000 kw Speed 1032 r/min MEP 28.9 bar
MAN 20V28/33D Power 10000 kw Speed 1032 r/min MEP 28.9 bar
MAN V28/33D STC
Model Rated Power Output(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 12V28/33D STC Power 5460 kw Speed 1000 r/min MEP 26.9 bar
MAN 16V28/33D STC Power 7280 kw Speed 1000 r/min MEP 26.9 bar
MAN 20V28/33D STC Power 9100 kw Speed 1000 r/min MEP 26.9 bar
MAN 12V28/33D STC Power 6000 kw Speed 1032 r/min MEP 28.9 bar
MAN 16V28/33D STC Power 8000 kw Speed 1032 r/min MEP 28.9 bar
MAN 20V28/33D STC Power 10000 kw Speed 1032 r/min MEP 28.9 bar
MAN L28/33A
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L28/33A Power 1470 kw Speed 775 r/min MEP 19.3 bar
MAN 7L28/33A Power 1715 kw Speed 775 r/min MEP 19.3 bar
MAN 8L28/33A Power 1960 kw Speed 775 r/min MEP 19.3 bar
MAN 9L28/33A Power 2205 kw Speed 775 r/min MEP 19.3 bar
MAN L27/38
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L27/38 Power 2040 kw Speed 800 r/min MEP 23.5 bar
MAN 7L27/38 Power 2380 kw Speed 800 r/min MEP 23.5 bar
MAN 8L27/38 Power 2720 kw Speed 800 r/min MEP 23.5 bar
MAN 9L27/38 Power 3060 kw Speed 800 r/min MEP 23.5 bar
MAN 6L27/38 Power 2190 kw Speed 800 r/min MEP 23.2 bar
MAN 7L27/38 Power 2555 kw Speed 800 r/min MEP 23.2 bar
MAN 8L27/38 Power 2920 kw Speed 800 r/min MEP 23.2 bar
MAN 9L27/38 Power 3285 kw Speed 800 r/min MEP 23.2 bar
MAN L23/30A
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L23/30A Power 960 kw Speed 900 r/min MEP 17.1 bar
MAN 8L23/30A Power 1280 kw Speed 900 r/min MEP 17.1 bar
MAN L21/31
Model Power(kw) Speed(r/min) MEP(bar)
MAN 6L21/31 Power 1290 kw Speed 1000 r/min MEP 24 bar
MAN 7L21/31 Power 1505 kw Speed 1000 r/min MEP 24 bar
MAN 8L21/31 Power 1720 kw Speed 1000 r/min MEP 24 bar
MAN 9L21/31 Power 1935 kw Speed 1000 r/min MEP 24 bar

 

MAN L35/40DF
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 6L35/40DF Eng.3180 kw Gen.3069 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L35/40DF Eng.3710 kw Gen.3580 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L35/40DF Eng.4240 kw Gen.4092 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L35/40DF Eng.4770 kw Gen.4603 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 10L35/40DF Eng.5300 kw Gen.5115 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L35/40DF Eng.3060 kw Gen.2953 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L35/40DF Eng.3570 kw Gen.3445 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L35/40DF Eng.4080 kw Gen.3937 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L35/40DF Eng.4590 kw Gen.4429 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 10L35/40DF Eng.5100 kw Gen.4922 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN V32/44CR
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 12V32/44CR Eng.7200 kw Gen.6984 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 14V32/44CR Eng.7840 kw Gen.7605 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 16V32/44CR Eng.9600 kw Gen.9312 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 18V32/44CR Eng.10800 kw Gen.10497 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 20V32/44CR Eng.12000 kw Gen.11640 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 12V32/44CR Eng.7200 kw Gen.6984 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 14V32/44CR Eng.7840 kw Gen.7605 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 16V32/44CR Eng.9600 kw Gen.9312 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 18V32/44CR Eng.10800 kw Gen.10497 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 20V32/44CR Eng.12000 kw Gen.11640 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN L32/44CR
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 6L32/44CR Eng.3600 kw Gen.3474 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L32/44CR Eng.3920 kw Gen.3783 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L32/44CR Eng.4800 kw Gen.4632 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L32/44CR Eng.5400 kw Gen.5211 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 10L32/44CR Eng.6000 kw Gen.5790 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L32/44CR Eng.3600 kw Gen.3474 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L32/44CR Eng.3920 kw Gen.3783 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L32/44CR Eng.4800 kw Gen.4632 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L32/44CR Eng.5400 kw Gen.5211 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 10L32/44CR Eng.6000 kw Gen.5790 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN L32/44K
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 6L32/44K Eng.3180 kw Gen.3069 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L32/44K Eng.3710 kw Gen.3580 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L32/44K Eng.4240 kw Gen.4092 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L32/44K Eng.4770 kw Gen.4603 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 10L32/44K Eng.5300 kw Gen.5115 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L32/44K Eng.3180 kw Gen.3069 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L32/44K Eng.3710 kw Gen.3580 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L32/44K Eng.4240 kw Gen.4092 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L32/44K Eng.4770 kw Gen.4603 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 10L32/44K Eng.5300 kw Gen.5115 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN V32/40
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 12V32/40 Eng.6000 kw Gen.5820 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 14V32/40 Eng.7000 kw Gen.6790 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 16V32/40 Eng.8000 kw Gen.7760 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 18V32/40 Eng.9000 kw Gen.8370 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 12V32/40 Eng.6000 kw Gen.5820 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 14V32/40 Eng.7000 kw Gen.6790 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 16V32/40 Eng.8000 kw Gen.7760 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 18V32/40 Eng.9000 kw Gen.8370 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN L32/40
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 6L32/40 Eng.3000 kw Gen.2895 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L32/40 Eng.3500 kw Gen.3380 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L32/40 Eng.4000 kw Gen.3860 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L32/40 Eng.4500 kw Gen.4345 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L32/40 Eng.3000 kw Gen.2895 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L32/40 Eng.3500 kw Gen.3380 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L32/40 Eng.4000 kw Gen.3860 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L32/40 Eng.4500 kw Gen.4345 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN L28/32H
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5L28/32H Eng.1050 kw Gen.1000 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L28/32H Eng.1260 kw Gen.1200 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L28/32H Eng.1470 kw Gen.1400 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L28/32H Eng.1680 kw Gen.1600 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L28/32H Eng.1890 kw Gen.1800 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 5L28/32H Eng.1100 kw Gen.1045 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 6L28/32H Eng.1320 kw Gen.1255 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L28/32H Eng.1540 kw Gen.1465 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L28/32H Eng.1760 kw Gen.1670 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L28/32H Eng.1980 kw Gen.1880 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN L28/32DF
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5L28/32DF Eng.1000 kw Gen.950 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L28/32DF Eng.1200 kw Gen.1140 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L28/32DF Eng.1400 kw Gen.1330 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L28/32DF Eng.1600 kw Gen.1520 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L28/32DF Eng.1800 kw Gen.1710 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 5L28/32DF Eng.1000 kw Gen.950 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 6L28/32DF Eng.1200 kw Gen.1140 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L28/32DF Eng.1400 kw Gen.1330 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L28/32DF Eng.1600 kw Gen.1520 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L28/32DF Eng.1800 kw Gen.1710 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN L27/38
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5L27/38 Eng.1500 kw Gen.1441 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 5L27/38 Eng.1600 kw Gen.1536 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L27/38 Eng.1980 kw Gen.1900 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L27/38 Eng.2100 kw Gen.2016 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L27/38 Eng.2310 kw Gen.2218 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L27/38 Eng.2450 kw Gen.2352 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L27/38 Eng.2640 kw Gen.2534 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L27/38 Eng.2800 kw Gen.2688 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L27/38 Eng.2970 kw Gen.2851 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9L27/38 Eng.3150 kw Gen.3024 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 5L27/38 Eng.1500 kw Gen.1441 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 5L27/38 Eng.1600 kw Gen.1536 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 6L27/38 Eng.1980 kw Gen.1900 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 6L27/38 Eng.2100 kw Gen.2016 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L27/38 Eng.2310 kw Gen.2218 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L27/38 Eng.2450 kw Gen.2352 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L27/38 Eng.2640 kw Gen.2534 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L27/38 Eng.2800 kw Gen.2688 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L27/38 Eng.2970 Gen.2851 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9L27/38 Eng.3150 Gen.3024 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN L23/30H
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5L23/30H Mk2 Eng.670 kw Gen.618 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 5L23/30H Mk2 Eng.710 kw Gen.675 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 6L23/30H Mk2 Eng.852 kw Gen.809 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7L23/30H Mk2 Eng.994 kw Gen.944 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8L23/30H Mk2 Eng.1136 kw Gen.1079 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 5L23/30H Mk2 Eng.675 kw Gen.641 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 5L23/30H Mk2 Eng.740 kw Gen.703 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L23/30H Mk2 Eng.888 kw Gen.844 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7L23/30H Mk2 Eng.1036 kw Gen.984 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8L23/30H Mk2 Eng.1184 kw Gen.1125 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6L23/30H Mk2 Eng.1050 kw Gen.998 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 7L23/30H Mk2 Eng.1225 kw Gen.1164 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 8L23/30H Mk2 Eng.1400 kw Gen.1330 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN L21/31
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5L21/31 Eng.1000 kw Gen.950 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 6L21/31 Eng.1320 kw Gen.1254 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 7L21/31 Eng.1540 kw Gen.1463 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 8L21/31 Eng.1760 kw Gen.1672 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 9L21/31 Eng.1980 kw Gen.1881 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 5L21/31 Eng.1000 kw Gen.950 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 6L21/31 Eng.1320 kw Gen.1254 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 7L21/31 Eng.1540 kw Gen.1463 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 8L21/31 Eng.1760 kw Gen.1672 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 9L21/31 Eng.1980 kw Gen.1881 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN L16/24
Model Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5L16/24 Eng.500 kw Gen.475 kw Frequency 60 Hz Speed 1200 r/min
MAN 6L16/24 Eng.660 kw Gen.627 kw Frequency 60 Hz Speed 1200 r/min
MAN 7L16/24 Eng.770 kw Gen.732 kw Frequency 60 Hz Speed 1200 r/min
MAN 8L16/24 Eng.880 kw Gen.836 kw Frequency 60 Hz Speed 1200 r/min
MAN 9L16/24 Eng.990 kw Gen.941 kw Frequency 60 Hz Speed 1200 r/min
MAN 5L16/24 Eng.450 kw Gen.428 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 6L16/24 Eng.570 kw Gen.542 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 7L16/24 Eng.665 kw Gen.632 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 8L16/24 Eng.760 kw Gen.722 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 9L16/24 Eng.855 kw Gen.812 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min


tterthanspendingthemoneyonbadhabits,”Lvsaid.Thepart-timephotographeriscurrentlyplanninganothertriptoshootaerialvideos,inabidtointroducethebroadandmajesticChineselandscapetomorepeople.text-:center;.NMe
d65af11476125ef79c001ba.jpg Russia sees Africa as an important cornerstone in the formation of the new order, said the minister, adding that the two sides have decided to continue cooperating closely with UN, and help resolve conflicts on the Afric
They have to stand the isolation and some other difficulties – for example there no constant power supply or internet connection.
.
ay have confessed to crimes he never committed.Nie’s parents have spent the last 20 years trying to clear their son’s name.As China’s judicial system continues to make improvements, the legal process will be strictly adhered to and evidence will be r
conventional risks threaten Chinese investors when theygo abroad.Political and commercial risks, strong competition in global markets and forex rate volatilities all bring uncertainties to Chinese companies which are investing overseas, said Wang Yi,
anced Defense Cooperation Agreement which Manila and Washington signed in 2014.U.S. and Philippine defense and military officials are to meet later this month to thrash out issues concerning military-to-military ties between the two nations.Russia is
he strong U.S. dollar, which inched up to a seven-month high against a basket of currencies on Monday, retaining momentum from upbeat U.S. data last week.They added that as expectations rise of a December rate hike by the Fed, the Chinese yuan is goi
ies–which right now are small, mostly timber and falling?Guo’s team has hired a crew to search for Guo and to retrieve his boat. Four French sailors and three others from the fishing ship Aunt Betty have joined the hunt.The crew went on a late night
s.The trade volume from cross-border e-commerce platforms in Hangzhou alone — where Alibaba is based — is more than doubled compared with last year. With the US, bilateral trade has fallen slightly. While small growths are recorded with the EU and
national college entrance exam, were made public following the exam’s conclusion.The hashtag “218GaokaoComposition” garnered over 1.55 billion page views within four hours on Sina Weibo, igniting an
et
It took him over three months to complete.
The Mekong River provides a vital way of life for the people here.
from 30 metres out sailed through a crowd of players before bouncing in front of the ‘keeper and into the net.2-2 is how it ends, 3-3 on aggregate — which means that Guangzhou can celebrate because of the away goals rule.This is the second time Guan
ght terrorism until restoring peace and stability to Syria.Last Monday, a Russian-U.S. ceasefire was implemented in Syria, bringing relative calm to the most troubled areas, including Aleppo.Still, both warring parties traded accusations of breaching
dentify complementary and comprehensive multi-level business partnerships.One of the issues remains balance of trade, which is skewed in favor of China and stands at $53 billion. To reduce that India wants China to make in India by setting up factori
to dock with China’s Tiangong-2 space lab.The Shenzhou-11 launched into orbit at 7:30 this morning. The manned mission is now changing course to deliver its crew to China’s new space laboratory later this week.The entire docking process will take ar
a. It was so ambitious, it was considered unrealistic in the early parts of the 20th century.Mr. Sun’s vision was hard to achieve in a poor China one century ago. But today, under the leadership of the CPC, Chinese people have realized the blueprint
goal of the campaign makes it 1-nil.Marcos Alonso almost doubles the visitors’ lead within seconds of kick-off in the second half, the Spaniard forcing a fine low save from Valdes after being set-up by Eden Hazard.The hosts best chance to equalize ca

S35MC/ME、S40MC/ME、G40ME、G45ME、S46MC/ME、YMD、宜昌、MAN、曼恩、S50MC/ME、G50ME、YMD、宜昌、MAN、曼恩、S60MC/ME、G60ME、S65ME、YMD、宜昌、MAN、曼恩、S70MC/ME、G70ME、S80MC/ME、G80ME、S90MC、G90ME、G95ME、YMD、宜昌、WARTSILA、X35、X40、RT-FLEX48、RT-FLEX50、X52、RT-FLEX58、X62、X72、X82、X92、YMD、宜昌、三菱、MITSUBISHI、UEC33、UEC35、UEC40、UEC45、UEC50、UEC60、UEC68、UEC80、船用备件、柴油机、配件、备件、